Naujienos

Birželio 20 d. Saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų centre apdovanoti geriausių konkurso „Mūsų eksperimentas“, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, darbų autoriai.

Birželio 20 d. Saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų centre apdovanoti geriausių konkurso „Mūsų eksperimentas“, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, darbų autoriai. Konkursą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir biologijos, chemijos, fizikos mokytojų asociacijos, jo tikslas – skatinti gamtos mokslus mokytis kūrybiškai ir gerinti mokinių pasiekimus, atliekant tiriamuosius darbus kasdieninėje pamokoje. „Siekiame kuo daugiau mokinių sudominti gamtos mokslais, sklaidyti tokių mokslų „sunkumo“ stereotipus, atskleisti fizikos, chemijos, biologijos patrauklumą ir naudą visai visuomenei. Ne vienas mokinys, išbandęs savo jėgas mokyklų laboratorijose, pasirinko ar pasirinks gamtos mokslus ateities karjerai“, – sakė renginyje dalyvavusi Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

5–11 klasių mokiniai ar jų komandos turėjo atlikti kūrybiškumo ir mokslinio mąstymo reikalaujančius gamtos mokslų tyrimus – formuluoti hipotezes, kelti tikslą ir uždavinius, o atliekamų tyrimų eigą ir rezultatą pristatyti pačių kurtu trumpu filmuku. Šiemet gamtos mokslų konkurse dalyvavo net 255 mokiniai – iš viso pristatyti 89 tiriamieji darbai: integruoti fizikos, chemijos, biologijos eksperimentai. Mokinių darbus vertino iš Vilniaus universiteto mokslininkų ir mokytojų asociacijų atstovų sudaryta komisija. Palangos senosios gimnazijos gimnazistai  tapo trečiųjų vietų laimėtojais. Už atliktą tyrimą „Sliekų ir kitų dirvos organizmų įtaką organinių atliekų skaidymo greičiui“ ir baigiamojo renginio metu pristatytą darbą Palangos senosios gimnazijos komandai: Adelei Arcimavičiūtei, Urtei Lisaitei, Laurynui Baciui, Karoliui Misiui, Laurynui Lušiui (mokytojos Daiva Urbštienė  ir Aušra Žemaitaitienė), skirti III laipsnio diplomai, asmeninės dovanėlės, fotoaparatas. Keturis mėnesius trukusio tyrimo metu mokiniai gamino kompostą ir tyrė skirtingų komposto medžiagų irimo procesą, sliekų poveikį irimo greičiui. Gimnazistai įsitikinę, kad kompostavimas yra efektyvus būdas rūšiuoti žaliąsias atliekas, o iš jų gaunamas biohumusas – puiki trąša. Jungtinė Vydmantų gimnazijos ir  Palangos senosios gimnazijos mokinių komanda: Viktorija Karteškina, Beatričė Karpovič, Greta Lenkšaitė, už darbą „Saulės dėmių aidai Pajūryje“ (mokytoja Liucija Mončienė) taip pat apdovanota III laipsnio diplomais.Nugalėtojų komandos kviečiamos į edukacinę išvyką į Asvejos regioninį parką. Specialius prizus įsteigė biologijos, fizikos ir chemijos mokytojų asociacijos. Fizikos mokytojų asociacijos piniginiu prizu apdovanota jungtinė Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos ir Palangos senosios gimnazijos komanda.

Aušra Žemaitaitienė, Palangos senosios gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė